उपसंचालक (शिक्षण)कोल्हापूर विभागीय कार्यालय, कोल्हापूर

हत्तीमहाल, गंजी गल्ली, सोमवार पेठ, कोल्हापूर 416002

0231-2543894, 2542718, 2542060

dydekop@gmail.com