विविध संघटना बैठका इतिवृत्त ऑक्टोबर 19

Sr.No Link
1 संस्थाचालक संघटना
2 महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना
3 माध्यमिक शिक्षक संघ 
4 कोल्हापूर विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा ग्रंथपाल संघटना
5 महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ
6 कोल्हापूर विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघ
7 वाणिज्य संघटना
8 शिक्षकेतर सेवक संघटना
9 शिक्षकेतर सेवक संघटना
10 शिक्षक परिषद संघटना
11 आखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ
12 महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ, महामंडळ विभाग, कोल्हापूर
13 शिक्षक भरती संघटना कोल्हापूर विभाग
14 कास्ट्राईब शिक्षक संघटना महाराष्ट्र राज्य
15 महाराष्ट्र राज्य शॅक्षणिक प्रयोगशाळा कर्मचारी महासंघ